Werkplek voor speciaal onderwijs

Auti werkplekken voor jongeren die net iets meer een eigen plekje nodig hebben.